INFO| AKTIVITET | ALBUM | MEDLEMMER | BESTYRELSEN | KONTAKT
 
 

 

B-HUSET er en forening for udøvende kunstnere og kunstarbejderes aktive værksteder og aktiviteter i Danmark.

B-HUSET har til huse i et 550 m2 baghus på HC Ørstedsvej 65, Frederiksberg i København.

B-HUSET har sit navn efter A-HUSET på Amager, som husede et enormt antal kunstnere for en periode inden nybyggeriets enterpriser tog over og satte kunstnerne på gaden igen.


B-HUSETs formål er:
- At skabe rammer om udøvende kunst og kunstpraksis.
- At skabe rammer om et undersøgelses - og produktionsmiljø for kunstnere.
- At være generator for netværk, samarbejder og kunstrelaterede arrangementer.
- At være et seriøst arbejdende fællesskab i et professionelt miljø.

Foreningen er en ikke profitgivende institution.

 

----------------------------------------------------------------------------

B-HOUSE is an organization for professional artists and artworkers' active workspaces and activities in Denmark.

B-HOUSE is located in a 550 m2 backyard house on HC Ørstedsvej 65, Frederiksberg in Copenhagen.

B-HOUSE got its name from A-HOUSE on Amager which used to offer housing for a great number of artists' art practices until new building enterprises took over and set the artists on the street again.


THE AIMS of THE B-HOUSE:
- to offer housing for professional art and art practices.
- to offer housing for research and production environments for artists.
- to generate network, collaborations and art related activities.
- to generate a serious working social environment in a professional establishment.

The organization is a non-profit institution.

 

 

 
 

B-Huset, H.C. Ørstedsvej 65 (Baghuset), 1879 Frederiksberg C